NTA 8220 en SCIOS Scope 10


Osnabrugge Elektrotechniek is SCIOS Scope 10 gecertificeerd. Dat we gecertificeerd zijn houdt in dat wij als bedrijf en onze inspecteur(s) zijn gediplomeerd en gecertificeerd. Jaarlijks wordt een systeemaudit uitgevoerd door certificatie instelling Bureau Veritas. Elke 1,5 jaar wordt een praktijkaudit afgenomen bij onze inspecteurs.

Brand is een groot gevaar voor mens, dier en milieu en kan leiden tot grote economische schade. Om de kans op brand met een elektrische oorzaak te minimaliseren is NTA 8220 geschreven. Deze beoordelingsmethode bestaat uit visuele waarnemingen, metingen en beproevingen. De beoordelingsmethode NTA 8220 is specifiek gemaakt voor bestaande elektrische installaties, apparaten en machines.

Het doel van een NTA 8220 of SCIOS Scope 10 inspectie is om de brandrisico’s is kaart te brengen die veroorzaakt kunnen worden door het aanwezige elektrisch materieel. Met elektrisch materieel wordt hier de elektrische installatie en de elektrische apparaten/machines bedoeld.

De technische invulling van de inspecties onder Scope 10 is omschreven in NTA 8220. De inspectie op brandrisico’s is dus gebaseerd op NTA 8220.

Let op, een NTA 8220 of SCIOS Scope 10 inspectie is alleen gericht op het in kaart brengen van brandrisico’s die worden veroorzaakt door het aanwezige materieel. Het kan zijn dat u ook als eigenaar of werkgever een zorgplicht heeft richting uw medewerkers of huurders. Het kan daarom aan te bevelen zijn om naast deze inspectie ook gelijktijdig een SCIOS Scope 8 inspectie uit te voeren.

Meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van elektrotechniek.

Over ons

Osnabrugge Elektrotechniek staat voor elektrische veiligheid. Wij voeren onafhankelijke inspecties uit aan elektrische installaties om te toetsen of deze aan de relevante veiligheidsnormen en -/regels voldoen.

Onze diensten

Contact opnemen

© 2023 Osnabrugge Elektrotechniek - Webdesign: Verwey Creatives