Inspectie zonnepanelen / PV installaties

Zonnepanelen worden steeds vaker toegepast op woningen en gebouwen. Hierdoor bent u ineens niet alleen consument, maar ook producent. Wist u dat deze uitbreiding op uw elektrische installatie ook een hoger risico op brand tot gevolg heeft?

Het hebben van zonnepanelen in je elektrische installatie brengt risico’s met zich mee. Bij ondeskundige aanleg of gebruik kan er sprake zijn van een verhoogd risico op brand of elektrocutie. Daarnaast zijn componenten van de installatie aan slijtage onderhevig en worden onderdelen van de zonnepanelen langdurig blootgesteld aan de zon, wind en neerslag.

Zonnepanelen dienen als onderdeel van de elektrische installatie te voldoen aan de norm NEN 1010 en speciaal voor de aanleg en het gebruik van PV installaties ontwikkelde normen te voldoen.

NEN 1010 de veiligheidsbepaling van laagspanningsinstallaties

NEN-EN-IEC 62446 eisen voor het testen en inspecteren

Bij de veiligheidsinspectie ligt de focus op de volgende aspecten;

  • De veiligheid van de installatie
  • De betrouwbaarheid van de installatie
  • De actuele staat van alle onderdelen van de installatie.


Een inspectie bestaat dezelfde onderdelen die ook staan bij: Inspectie nieuwe installatie NEN 1010

Meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van elektrotechniek.

Over ons

Osnabrugge Elektrotechniek staat voor elektrische veiligheid. Wij voeren onafhankelijke inspecties uit aan elektrische installaties om te toetsen of deze aan de relevante veiligheidsnormen en -/regels voldoen.

Onze diensten

Contact opnemen

© 2023 Osnabrugge Elektrotechniek - Webdesign: Verwey Creatives