Zomertijd

In veel woningen en bedrijven zie je aardlekschakelaars. Dit zijn beveiligingen in uw meterkast die er voor zorgen dat als er een 'lek' is naar aarde dat deze uitschakelt. Dus op het moment dat u of één van u kinderen met zijn vingers in het stopcontact zit, dan schakelt deze de spanning af. Echter dienen deze aardlekschakelaars getest te worden. Vaak is dit 1x per maand, conform de eisen van de fabrikant. Nu weten we dat niet iedereen dit doet. Het wordt vaak ervaren als lastig. Want tijdens het testen valt de spanning weg. Een veel gehoord excuus is dat dan alle klokken opnieuw ingesteld moeten worden.

Het is alleen zo dat er een kans is dat uw aardlekschakelaar het niet meer doet als u hem niet test. De kans bestaat namelijk dat deze mechanisch blijft 'plakken'. Dit komt omdat deze nooit uitschakelt. Tijdens onze inspecties komen wij regelmatig aardlekschakelaars tegen die defect zijn. Omdat u in de nacht van 29 op 30 maart toch uw klokken opnieuw moet instellen, raden wij u aan om dan ook de aardlekschakelaar even te testen.

Mocht u meer willen weten over de werking van een aardlekschakelaar, dan verwijzen we u graag naar de website van Wikipedia: www.nl.wikipedia.org/wiki/Aardlekschakelaar

Naast het testen van de aardlekschakelaar met de testknop is het ook belangrijk om te weten de aardlekschakelaar uitschakelt binnen de voorgeschreven tijd en stroom.

Mocht u willen weten of uw aardlekschakelaar dit doet, dan kunnen wij deze voor u doormeten.

 

Kennistest veiligheid

 

Hoe staat het met uw/jouw kennis van elektrische veiligheid?
 

Verwey Safety Services is een partner waar wij al een aantal jaar zaken mee doen. Onlang hebben zij een leuke kennistest gepubliceerd op hun website.

Kijk zelf eens of uw/jouw kennis nog op peil is.

Er zijn verschillende kennistesten aanwezig:

  • Machineveiligheid
  • Elektrische veiligheid
  • Veiligheidscircuits


Voor geïnteresseerden: www.verwey-safety.nl/kennis

SCIOS Scope 8

 

De technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties
 

zijn nu ondergebracht in een nieuwe certificatieregeling voor inspecties en worden beheerd door de stichting Scios.

Op elektrotechnische installaties in alle gebouwen waarin mensen werken is onder meer het Arbobesluit van de overheid van kracht. Implementatie van de norm NEN 3140 is voor werkgevers de juridisch sterkste methode om aan te tonen dat ze aan hun veiligheidsverplichtingen vanuit deze wetgeving voldoen. In het kader van die norm dienen de elektrotechnische installaties en de daarop aangesloten machines, gereedschappen en andere arbeidsmiddelen volgens een voorgeschreven interval te worden geïnspecteerd.

​Het toepassen van de NEN3140 is echter, conform de NEN3140, alleen toegestaan wanneer er een installatieverantwoordelijke aanwezig is. Deze installatieverantwoordelijke bepaald namelijk wat/wanneer/hoe er geïnspecteerd wordt. Vanuit de markt komen nu diverse alternatieven, waaronder het PvE en de Scope 8 en 9. 
​De SCIOS inspectie volgens Scope 8 en 9 is gebaseerd op de NEN3140. De inspectie bevat een vaststaand inspectieplan. Dit inspectieplan is vastgesteld op basis van risico-inschatting en best practices.

Scios Scope 10

 

Risico-inspecties van elektrotechnisch materieel.
 

SCIOS Scope 10 is een feit. De inspecties volgens scope 10 is een verdere uitwerking van het VIER protocol, zoals ontwikkeld door het Verbond van Verzekeraars en iKeur. VIER en ook scope 10 beoogt de brandrisico's, verbonden aan elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen, te reduceren en daarmee de brandschade te beperken.

​Inmiddels zijn de eerste bedrijven SCIOS Scope 10 gecertificeerd. Hierbij is het bijzonder dat dit niet de inspecteurs zijn die VIER gecertificeerd waren. De overgangsregeling van VIER gecertificeerd naar scope 10 gecertificeerd is nog niet (goed) geregeld. Bedrijven/inspecteurs die al vanaf het eerste begin inspecteren op basis van brandrisico's vallen nu een beetje buiten de boot. Dit is jammer want dit zijn de bedrijven/inspecteurs die inmiddels de ervaring, kennis en kunde hebben. Wij hopen dat de overgangsregeling snel wordt gerealiseerd zodat alle VIER gecertificeerde inspecteurs en de inspecteurs die module 1 & 2 van de opleiding voltooid hebben meekunnen naar scope 10.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website:  www.scios.nl en www.ikeur.nl/vier

NEN1010:2015+C1:2016

 

NEN1010:2015+C1:2016 per 1 januari 2017 aangewezen. 


Per 1 januari 2017 is de NEN1010:2015 dan toch aangewezen, dit na een eerder uitstel. Bij de aanwijzing in het Bouwbesluit 2012 is gelukkig ook direct de eerste wijziging/aanvulling opgenomen op de NEN1010, de C1:2016.

De aanwijzing binnen de Regeling Bouwbesluit 2012 geldt echter niet voor de gehele NEN1010. Dit betreft alleen de onderdelen die van toepassing zijn, die technische voorschriften uit het oogpunt van veiligheid bevatten voor een voorziening voor elektriciteit.

​Na het correctieblad C1 is er inmiddels ook een correctieblad C2 uitgekomen, echter is deze niet aangewezen in het Bouwbesluit.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het NEN:  www.nen.nl

Meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van elektrotechniek.

Over ons

Osnabrugge Elektrotechniek staat voor elektrische veiligheid. Wij voeren onafhankelijke inspecties uit aan elektrische installaties om te toetsen of deze aan de relevante veiligheidsnormen en -/regels voldoen.

Onze diensten

Contact opnemen

© 2023 Osnabrugge Elektrotechniek - Webdesign: Verwey Creatives