Inspectie bestaande installatie

Inspectie bestaande elektrische installaties volgens de NEN3140:2011+A1:2015.
 

Continuïteit in uw bedrijf is belangrijk en daarom wilt u voorkomen dat schade aan installaties leiden tot onder meer stagnatie in het productieproces. Storingen in het systeem, brand of andere ongevallen in uw bedrijf zijn niet wenselijk. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het welzijn van uw werknemers. Conform artikel 3.4 uit het Arbobesluit bent u verantwoordelijk als eigenaar en/of werkgever voor de elektrische installatie. U dient de werknemers te beschermen tegen risico’s die deze installatie met zich meebrengt.

Door periodiek een inspectie uit te laten voeren van uw elektrische installaties, kunt u de staat van de installatie nauwkeurig in de gaten houden. Gebreken in de elektrotechnische installaties kunnen verschillende oorzaken hebben. Het ontwerp kan niet deugdelijk zijn, fouten kunnen optreden tijdens de installatie, of er is wellicht sprake van achterstallig onderhoud of schade aan de installatie.

Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd op de veiligheid. Veiligheid voor mensen, levende have en schade aan eigendommen door bescherming tegen de invloed van elektrische schok en verbranding. Ook wordt er gekeken of er schade is aan de installatie of afwijkingen welke ten koste gaat van de veiligheid of aanleiding geven tot gevaar.

Na afloop van de inspectie zal een rapportage gemaakt worden met hierin de eventuele gebreken vermeld. Waar mogelijk zal het eventuele gebrek op foto worden vastgelegd. Deze wordt dan opgenomen in de rapportage. Dit houdt onze rapportages inzichtelijk en makkelijk leesbaar.Normaal gesproken meten wij het volgende (indien van toepassing):

  • de circuitweerstand en netimpedantie op alle wandcontactdozen;
  • de isolatieweerstand met 250V;
  • de uitschakeltijd en de uitschakelstroom van aardlekbeveiligingen.


De metingen worden hoofdzakelijk verricht met een GMC Profitest Mtech en/of GMC Profitest MExtra, welke jaarlijks gekalibreerd worden. Een kopie van het kalibratierapport wordt altijd als bijlage toegevoegd bij de rapportage.