SCIOS Scope 8

 

De technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties
 

zijn nu ondergebracht in een nieuwe certificatieregeling voor inspecties en worden beheerd door de stichting Scios.

Op elektrotechnische installaties in alle gebouwen waarin mensen werken is onder meer het Arbobesluit van de overheid van kracht. Implementatie van de norm NEN 3140 is voor werkgevers de juridisch sterkste methode om aan te tonen dat ze aan hun veiligheidsverplichtingen vanuit deze wetgeving voldoen. In het kader van die norm dienen de elektrotechnische installaties en de daarop aangesloten machines, gereedschappen en andere arbeidsmiddelen volgens een voorgeschreven interval te worden geïnspecteerd.

​Het toepassen van de NEN3140 is echter, conform de NEN3140, alleen toegestaan wanneer er een installatieverantwoordelijke aanwezig is. Deze installatieverantwoordelijke bepaald namelijk wat/wanneer/hoe er geïnspecteerd wordt. Vanuit de markt komen nu diverse alternatieven, waaronder het PvE en de Scope 8 en 9. 
​De SCIOS inspectie volgens Scope 8 en 9 is gebaseerd op de NEN3140. De inspectie bevat een vaststaand inspectieplan. Dit inspectieplan is vastgesteld op basis van risico-inschatting en best practices.